Anamarija Stibilj Šajn

Ob skupinski razstavi Adria ART, mednarodna likovna kolonija Murter 2012

Panoramski, horizontalno razpotegnjeni formati slik Catherine ZAVODNIK so odri, na katerih se udejanja njena percepcija in  se uresničuje njena filozofska naravnanost. Nosilec slikarskega zapisa je lesena deska,  na katero je, kot prt na mizno ploskev, položeno platno in površina postane prostor premišljenega kompozicijskega odlaganja različnih konvencionalnih in nekonvencionalnih materialov, ki premorejo svojo naravno, primarno likovnost, s katero  ključno sodelujejo pri gradnji slikovnega organizma in ga s svojo pojavnostjo likovno in vsebinsko (so)oblikujejo. Površina pripada  likovnemu vizualiziranju vsebin iz figuralnega repertoarja, segajočih v dimenzije simbolno pomenljivega. Z njimi se razkriva slikarkina sposobnost percepcije in ponovne, avtorske prezentacije, predvsem pa sposobnost  obvladovanja človeškega lika, h kateremu  pristopa celo s portretno natančnostjo. V pestrosti izrazov je risbi zaupana likovna (pre)moč.

katalog (pdf)