Giuliano Santini

Zapozneli ples

Predstavljajte si prihod po dolgem potovanju v Urbino, renesančno mesto, kjer se veličastna palača vojvode Federica da Montefeltra z lepoto in arhitektonsko harmonijo, tipično za italijansko renesanso, dviga nad mestom.

Predstavljajte si, kako odpotujete iz oddaljenega mesta in se zaljubite v Raffaellea, božanskega umetnika, ki je imel to srečo, da se je rodil v Urbinu v neponovljivem obdobju naše zgodovine umetnosti.
Ali se je še mogoče zaljubiti v Raffaella, ki je s svojim slikanjem utelesil pomen resničnega in lepega? Ja, je mogoče! Vendar preti nevarnost, da bi prišli pozno na snubitveni ples. Tako se je zgodilo Catherini Zavodnik, slovenski umetnici, ki je bila leta 2007 gostja Mednarodnega centra za umetniško grafiko KAUS v Urbinu, kjer je nastala njena umetniška grafična knjiga “Zapozneli ples”. Knjigo, ki je izšla v šestih izvodih, sestavljajo umetniške grafike, realizirane v davni in plemeniti tehniki, ki je prav v mestu Urbino imela eno največjih izraznih moči.
Knjiga na izviren in ne ilustrativen način pripoveduje o plesu iz sanj, ki se vije v očarljivih krajih mesta Urbino.
Z vrnitvijo domov njene grafike znova oživijo, saj se Catherina Zavodnik ne vda, rada bi plesala z Raffaellom. Prav v njeni Ljubljani se rodi izvrstna združitev tehnik. Stara grafična umetnost se poroči, pleše z digitalnim. Rodijo se zelo veliki in čudoviti tiski, v katerih tema, ki je prisotna v knjigi, ponovno zavzame prenovljen ekspresiven zagon in nam pokloni “lepa” dela. Tokrat so v konfliktu med ročno spretnostjo in informatizacijo vsi zmagovalci. Originalna matrica je ostala enaka in dobro prepoznavna v plakatih. Informatika je omogočila ekspresivno svobodo, ki bi bila drugače verjetno nemogoča. V teh zadnjih delih je Catherina Zavodnik dosegla svoj cilj: zaljubljena plesati z Raffaellom.

Giuliano Santini
(prevod iz italijanščine v slovenščino: Mojca Berce, Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji, Istituto Italiano di Cultura in Slovenia)

(ITA)

Arrivare dopo un lungo viaggio a Urbino, la città rinascimentale dove il magnifico palazzo del Duca Federico da Montefeltro svetta sulla città con la bellezza e l’armonia architettonica tipica del rinascimento italiano.

Partire da una lontana città per innamorarsi di Raffaello che è il nome del divino pittore che ha avuto la fortuna di nascere a Urbino in un periodo irripetibile della nostra storia artistica.

E’ possibile ancor oggi innamorarsi di Raffaello? Colui che con la sua pittura ha incarnato il senso del vero e del bello? Si è possibile! Ma si corre il rischio di arrivare tardi al ballo di corteggiamento. Così è successo a Catherina Zavodnik artista slovena che nel 2008 è stata ospite del centro internazionale per l’incisione artistica kaus di Urbino per realizzare il bel libro d’artista “Ballo tardivo” in sei copie e realizzato in incisione, una tecnica antica e sublime che trova a Urbino una delle sue maggiori espressioni.

Il libro racconta in maniera originale e non illustrativo di un ballo sognato che si snoda nei luoghi suggestivi della città feltresca.

Ritornando a casa le sue incisioni riprendono vita, Catherina Zavodnik non si arrende alla possibilità di ballare con Raffaello. E’ nella sua Lubiana che nasce uno splendido connubio tecnico. L’antica arte incisoria si sposa, balla, lei si, con il digitale. Ne nascono bellissime stampe giganti dove il tema del libro riprende un rinnovato slancio espressivo donandoci delle opere “belle”

Questa volta nel conflitto tra manualità e informatizzazione hanno vinto tutti. La matrice originale è rimasta tale e ben rintracciabile nei posters e l’informatica ha permesso una libertà espressiva forse altrimenti non possibile. In questi ultime opere Catherina Zavodnik ha raggiunto il suo scopo: ballare da innamorata con Raffaello.

 

Giuliano Santini