Pravno obvestilo

Vse vsebine, ki so objavljene na spletni strani www.catherina1.com so zaščiteno avtorsko delo magistrice umetnosti in diplomirane univerzitetne oblikovalke, Ladijane  Zavodnik skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP Ur.l.RS, št. 16/07,68/08 in 110/03). Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja avtorice.

Ladijana Zavodnik se zavezujem, da bom varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov zbranih na spletni strani www.catherina1.com skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/07).