Zaorana njiva/ The ploughed field

giclée on plexi glass,
33 x 103,6 cm

Razstavljeno/ Exhibited: It´s a Woman´s world of Graphic, Galerija Riko Debenjak, Kanal ob Soči, (+ Kulturni center Bovec), 2010

 

zaorana njiva
žulji prepotenih dlani
najino poletje v vinogradih

the ploughed field
blisters of sweaty palms
our summer in the vineyards

Klešem te v kamen/ I am carving you into stone

giclée on plexi glass, 2010

klešem te v kamen
ne vem če smem ampak klešem te
zabijam tvoje črke v trdno belino sredice in prah si pripravlja oblak
gosti se
si želiš oditi?
morda
toda raje kdaj drugič
neizprosno ponavlja in mi izpere obraz
ko voda zapusti dotike bom preštela kapljice in prišla za tabo
giclée print on plexi glass, 2010


I am carving you into stone
not knowing if I should but I still do
hammering your letters into the solid whiteness of the core
while the dust is preparing a cloud for itself
it’s thickening
would you like to leave?
perhaps
but rather some other time
he repeats inexorably washing my face
when the water leaves the touches i shall count the droplets and follow you

Ko voda zapusti dotike/ When the water leaves the touches

giclée on plexi glass, 2010

ko voda zapusti dotike bom preštela kapljice in prišla za tabo

when the water leaves the touches i shall count the droplets and follow you

Lačne besede med oboki/ Hungry words among vaults

giclée print on plexi glass, 2010
32 x 87,5 cm

Hungry words among vaults
touch- touch- touch- arrive quietly
overflying birds in rustling elms
hungry words among vaults
my time is your time
when the peafowl changes its feathers i shall embrace your body
….
dotik- dotik- dotik- pridi potiho
prelet ptic v šelestenju brestov
lačne besede med oboki
moj čas je tvoj čas
ko bo pav zamenjal perje bom objela tvoje telo

Neizbrisana/ Undeleted

giclée print on plexi glass, 2010

in šla sem
po tvojih stopinjah ki jih veter
zabrisuje v pesku
neizbrisana

Severni sij/ Northern Lights

giclée on plexi glass, 2010

prah ki nevtralizira pričakovanja
pogled ki ne doseže
spokojnost
odmik
severni sij

dust which neutralizes expectations
view that does not reach
tranquillity
northern lights