Splošni pogoji

Spletno stran je pripravila kreativna ekipa Webless, skupaj z Ladijano, ki jo upravljata in vzdržujeta. Z uporabo spletne strani www.catherina1.com sprejema obiskovalec te splošne pogoje, pogoje prijave in odjave in potrjuje, da je z njimi seznanjen ter se z njimi strinja. Www.catherina1.com se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem spletne strani trudila zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Www.catherina1.com si pridružuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila.

Avtorske pravice
Vse vsebine (pisne in slikovne), ki so objavljene na spletni strani www.catherina1.com., so zaščiteno avtorsko delo skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega obvestila mag. Ladijane Zavodnik, univ. dipl. obl. in njenega pisnega soglasja.

Politika zaupnosti in varstvo osebnih podatkov
Www.catherina1.com se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani. Zbrane podatke bo Www.catherina1.com uporabljala izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Www.catherina1.com spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani, zato bo storila vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami. Www.catherina1.com je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov udeležencev oz. uporabnikov spletne strani Www.catherina1.com. Www.catherina1.com se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen, če, bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Www.catherina1.com bo za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbirala, vodila, obdelovala in shranjevala naslednje uporabnikove podatke:
• ime in priimek
• elektronska pošta
• podatki o nakupu (prijavi), vsebina, vrednost, način plačila

Www.catherina1.com se zavezuje, da se bodo ti osebni podatki uporabljali izključno za potrebe izpolnitve prijave/odjave ter prejemanje obvestil o razstavah in drugih umetniških aktivnostih avtorice. Www.catherina1.com se zavezuje, da bo osebne podatke vodila, vzdrževala in jih obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec oz. uporabnik lahko kadarkoli zahteva po e-pošti na naslov catherina.zavodnik@gmail.com dostop do svojih osebnih podatkov, pregled, popravo, omejitev obdelave ali izbris svojih osebnih podatkov. Spori in pristojno sodišče Udeleženec in Ladijana Zavodnik (Www.catherina1.com) se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.