Vid Lenard (2)

ob razstavi Intermedijska umetnost- Tema: globoke družbene spremembe, ki so jih povzročile nove tehnologije, Galerija Jožefa Štefana, Ljubljana, Slovenija

Catherina Zavodnik se je odzvala na temo razstave z izdelavo računalniško generirane grafike, odtisnjene na pleksisteklo. Usmerila se je k viru novoveške znanosti, k risbam Leonarda da Vincija, z namenom prikazati razmerje med človekom, znanostjo, tehnologijo in svojo žensko naravo. V njenem svetu se znanost rojeva v »krhkih« svetiščih, kjer umetnica izpelje analogijo s skrivnostjo ženskega telesa, znanstveniki pa razmišljajo o novih tehnologijah po meri človeka in z mislijo na naravo. Znanstveniki so krhke in občutljive osebnosti. Narava ji pomeni žensko telo, erotika pa je lahko vir ustvarjanja in napredka družbe. V slojevito strukturiranih podobah, razvrščenih po načelih računalniškega zaslona, brez sledi njene poteze, se razkriva globoko humanistično sporočilo, prežeto z njeno žensko naravo. Feministična umetnost ni več aktivistični boj, ampak združevanje posebnosti moške in ženske identitete, kjer ni racija brez erotike, tehnološkega napredka brez misli na naravo in znanosti brez ponižnosti.